Börja att läsa här

Vilken företagsform ska man välja som fotograf

starta företag fotografVilket är bäst? Enskild firma eller aktiebolag? Detta är frågor du bör ställa dig när du ska starta ditt företag, då du måste välja en form och du måste registrera ditt företag. Här kommer jag gå igenom lite mer ingående fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen.

I ett aktiebolag blir bokföringen lite krångligare och du måste ha ett startkapital på minst 50 000 kr. I ett aktiebolag behövs oftast också hjälpen utav en revisor då bokföringen är mycket krångligare. Det är dock inget du måste ha, men med största sannolikhet kommer du behöva det.

För några år sedan strävade lagstiftarna efter att skattebördan skall vara lika i ett aktiebolag och en enskild firma. Det infördes regler om att man även i en enskild firma kunde fondera pengar och skjuta skatten framför sig genom expansionsfond och periodiseringsfond.

Sedan dess har skattereglerna förbättrats för aktiebolag, men inte lika mycket för enskild firma. Nu har de så kallade 3:12 – reglerna ändrats så att större utdelning kan tas ut med 20 – procents beskattning i ett aktiebolag. Administrationskostnaden har också sänkts för många aktiebolag sedan revisionsplikten avskaffats för mindre bolag.

I en enskild firma är du som privatperson ansvarig för alla skulder som uppstår i företaget. Så om firmans verksamhet kraschar och bara har skulder kvar kan dessa förfölja dig resten av livet. I ett aktiebolag förlorar du normalt bara ditt satsade startkapital som även kallas aktiekapital om bolaget skulle gå rent åt skogen. Om du har ett företag med stora utvecklingskostnader och kunder som inte betalar direkt tar du en ganska stor risk och då passar ett aktiebolag bättre som företagsform än en enskild firma.

Fördelar med ett aktiebolag kan vara som följer;aktiebolagslag

• Det är lätt att skilja på din egen och företagets ekonomi
• Du riskerar endast satsat kapital om företaget går åt skogen
• Du har möjlighet till lågbeskattad utdelning
• Det är bra för dig som har anställda i ditt företag
• Bättre skatteregler vid försäljning
• Bra för den som efter pensionering tar ut utdelning och lön
• Fler möjligheter till löneförmåner: motionskort och minnesgåvor godtas endast i aktiebolag, inte i enskild firma.
Nackdelar med ett aktiebolag kan vara som följer;
• Högre sociala avgifter än i enskild firma
• Det krävs minst 50 000 kr i startkapital (aktiekapital)
• Dyrare och krångligare bokföring och administration, även för den som inte tar hjälp av en revisor i sitt företag.
• Du får ränta på det som avsätts i en periodiseringsfond. Det får du inte i enskild firma.
• Högre skatt för värdet av stora tillgångar, så som fastigheter och skog.
• Bolaget får inte låna ut pengar till ägarna.

Att starta ditt eget företag som fotograf kan vara väldigt krävande, både ekonomiskt och socialt, psykiskt och fysiskt. Det kan därför vara svårt att ha ett arbete vid sidan av ditt företag. Men om ditt företag inte skulle gå bra så kan det vara bra att ha en annan inkomst och inte förlita dig helt på ditt företag. Särskilt inte om det är ditt första företag och du inte riktigt vet ännu hur allting fungerar och så, det är bra att ha en plan B att falla tillbaka på om ditt företag går åt pipan.

Som sagt det är otroligt krävande att starta ett företag, på alla sätt du kan tänka dig, det kan därför vara bra att ha en ekonomisk backup så du inte satsar allt du har i ditt företag och så går det åt skogen och du står kvar med inget annat än en massa skulder. I en enskild firma kan det vara svårt att skilja på din ekonomi och företagets ekonomi då företagets inkomster i stort sett är dina inkomster. Eller det är kanske lättare att förstå om jag säger att företagets vinst är din inkomst, då företaget har en massa utgifter som skall täckas av inkomsterna.

Det är svårt för mig att sitta här och skriva ifall du behöver ha ett jobb vid sidan av ditt fotoföretag, det får du själv egentligen avgöra om det behövs eller inte. Men som jag sa, det är alltid bra att ha en plan B i sådana här fall.